Đang tải dữ liệu ...

Daewoo Lacetti ,SE, SX, CDX 2010 mới 100%, xe ngay, các màu

Giá bán: 340 triệu
Thông tin xe
Liên hệ hỏi mua
Xem số ĐT
0904414662
cau giay, hà nội
Lưu lại tin này

Daewoo Lacetti ,SE, SX, CDX 2010 mới 100%, xe ngay, các màu allow_renew = 1; var up_remain = 0; var up_day = 1;var acc_up_number = '20 đến 35';

- Còn lượt up trong ngày!


Đang cập nhật...

Người đăng: ngo trung kienEmail : tuvanoto@gmail.comHà Nội

Ngày đăng: 22.11.2009 10:48.  Lượt xem: 12 | Xem lịch sử up tin

Nội dung [ Sửa nhanh nội dung ] Đang tải dữ liệu... tinyMCE.init({ //mode : "textareas", mode : "exact", elements : "ad_content_value", theme : "advanced", invalid_elements : "div,script,img,abbr,acronym,address,applet,area,bdo,big,blockquote,button,caption,cite,code,col,colgroup,dd,del,dfn,iframe,input,ins,isindex,kbd,label,legend,map,menu,noscript,object,optgroup,option,param,textarea,var,ruby,samp,select,rtc", height: "300px", height: "300px", plugins : "paste,inlinepopups", theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,separator,strikethrough,justifyleft,justifycenter,justifyright, justifyfull,bullist,numlist", theme_advanced_buttons2 : "", theme_advanced_buttons3 : "", theme_advanced_toolbar_location : "top", theme_advanced_toolbar_align : "left", theme_advanced_font_sizes : "3,4,5,6", theme_advanced_fonts : "Arial=arial;Verdana=verdana;Times New Roman=times new roman;Tahoma=tahoma", //theme_advanced_path_location : "bottom", entity_encoding : "raw", language : 'vi', theme_advanced_buttons1_add : "fontselect,fontsizeselect,forecolor,backcolor,separator,link,unlink,,pasteword,removeformat" });
Một số Salon nổi bật
Xe cùng chuyên mục
x
Lưu sản phẩm
Các tin bạn đã xem