Đang tải dữ liệu ...

Giá vận chuyển sắt thép tại VIệt Nam năm 2018. Price of steel transport in Vietnam in 2018. 2018 년 베트남 철강 운송 가격.

Giá: 99.000đ
  • ID tin: 3176655
  • Gửi lúc: 11:44 - 08.08.2018
  • Hà Nội
  • Đã xem: 58

Thông tin người đăng

thepthainguyen Địa chỉ: Đang cập nhật
Đang cập nhật

                        CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MẠNH DŨNG

           Trụ sở chính: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên

             Chi nhánh 1: Phường Giá Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

                 Chi nhánh 2: Khu 4, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An

                 Chi nhánh 3: Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

           Điện thoại : 0913 843 716 ;  E-Mail: vanjtaisatthep@gmail.com

                       ****************************************

            ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN NĂM 2018 TẠI VIỆT NAM.

          PRICE OF STEEL TRANSPORT IN VIETNAM IN 2018.

        2018 년 베트남 철강 운송 가격. 2018年のベトナム鉄鋼輸送価格.

                             (Cập nhật ngày 01 tháng 08 năm 2018)

                 (Ban hành theo Quyết định: QĐ-VTB-MD / 01-2017)

TT                  NƠI ĐI – NƠI ĐẾN                                             CHIỀU DÀI - ĐƠN GIÁ 

I- THÁI NGUYÊN ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Thái Nguyên đi Hà Nội. Hà Nội đi Thái Nguyên.                           81 (Km)          105.000   

2. Thái Nguyên đi Lào Cai. Lào Cai đi Hà Nội.                                289 (Km)          250.000

3. Thái Nguyên đi Yên Bái . Yên Bái đi Thái Nguyên.                      234 (Km)         200.000          

4. Thái Nguyên đi Bắc Ninh. Băc Ninh đi Thái Nguyên.                     63 (Km)         118.000

5. Thái Nguyên đi Bắc Giang. Bắc Giang đi Thái Nguyên.                 65 (Km)          115.000

6. Thái Nguyên đi Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đi Thái Nguyên.                 75 (Km)          125.000

7. Thái Nguyên đi Bắc Cạn. Bắc Cạn đi Thái Nguyên.                        87 (Km)         130.000

8. Thái Nguyên đi Tuyên Quang. Tuyên Quang đi Thái Nguyên        83 (Km)          150.000

9. Thái Nguyên đi Hải Dương. Hải Dương đi Thái Nguyên.             115 (Km)         140.000

10. Thái Nguyên đi Phú Thọ. Phú Thọ đi Thái Nguyên.                     120 (Km)         155.000

11. Thái Nguyên đi Lạng Sơn. Lạng Sơn đi Thái Nguyên.                145 (Km)         370.000

12. Thái Nguyên đi Hải Phòng. Hải Phòng đi Thái Nguyên.              158 (Km)         175.000

13. Thái Nguyên đi Cao Bằng. Cao Bằng đi Thái Nguyên.                205 (Km)         370.000

14. Thái Nguyên đi Hà Giang. Hà Giang đi Thái Nguyên.                 370 (Km)         480.000

15. Thái Nguyên đi Quảng Ninh. Quảng Ninh đi Thái Nguyên.        207 (Km)         240.000

16. Thái Nguyên đi Sơn La. Sơn La đi Thái Nguyên.                        332 (Km)         540.000

17. Thái Nguyên đi Lai Châu. Lai Châu đi Thái Nguyên.                   396 (Km)        610.000

18. Thái Nguyên đi Điện Biên. Điện Biên đi Thái Nguyên                  527(Km)        720.000

19. Thái Nguyên đi Hà Nam. Hà Nam đi Thái Nguyên.                     129(Km)          185.000

20. Thái Nguyên đi Nam Định. Nam Định đi Thái Nguyên                155(Km)         190.000

21. Thái Nguyên đi Thái Bình. Thái Bình đi Thái Nguyên                 175(Km)          195.000          

22. Thái Nguyên đi Ninh Bình. Ninh Bình đi Thái Nguyên.              165(Km)          195.000

23. Thái Nguyên đi Thanh Hóa. Thanh Hóa đi Thái Nguyên             231(Km)          230.000

24. Thái Nguyên đi Nghệ An. Nghệ An đi Thái Nguyên                   370(Km)          280.000

25. Thái Nguyên đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Thái Nguyên                       422(Km)          365.000

26. Thái Nguyên đi Quảng Bình. Quảng Bình đi Thái Nguyên.         574(Km)          480.000

27. Thái Nguyên đi Quảng Trị. Quảng Trị đi Thái Nguyên                684(Km)          590.000

28. Thái Nguyên đi Đà Nẵng. Đà Nẵng đi Thái Nguyên.                   839(Km)          720.000

29. Thái Nguyên đi Sài Gòn. Sài Gòn đi Thái Nguyên.                      1554(Km)        1.180.000

30. Thái Nguyên đi Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Thái Nguyên.                1747(Km)        1.300.000

II- HÀ NỘI ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Hà Nội đi Nghệ An. Nghệ An đi Hà Nội.                                      299(Km)          195.000

2. Hà Nội đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hà Nội.                                          351(Km)          295.000

3. Hà Nội đi Quảng Bình. Quảng Bình đi hà Nội.                              503(Km)          500.000

4. Hà Nội đi Quảng Trị. Quảng Trị đi Hà Nội.                                   600(Km)          550.000

5. Hà Nội đi Huế. Huế đi Hà Nội.                                                      669(Km)          600.000

6. Hà Nội đi Đà Nẵng. Đà Nẵng đi Hà Nội.                                       768(Km)          650.000

7. Hà Nội đi Quảng Nam. Quảng Nam đi Hà Nội.                             831(Km)          690.000

8. Hà Nội đi Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đi Hà Nội.                             898(Km)          750.000

9. Hà Nội đi Con Tum. Con Tum đi Hà Nội.                                      1050(Km)        860.000

10. Hà Nội đi Bình Định. Bình Định đi Hà Nội.                                1073(Km)        870.000

11. Hà Nội đi Gia Lai. Gia Lai đi Hà Nội.                                          1097(Km)        980.000

12. Hà Nội đi Đắk Lawsk. Đắk Lawsk đi Hà Nội.                             1277(Km)        1.150.000

13. Hà Nội đi Đắk Nông. Đắk Nông đi Hà Nội.                                1401(Km)        1.350.000

14. Hà Nội đi Khánh Hòa. Khánh Hòa đi Hà Nội.                             1294(Km)        1.190.000

15. Hà Nội đi Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đi Hà Nội.                       1438(Km)        1.190.000

16. Hà Nội đi Bình Dương. Bình Dương đi Hà Nội.                         1432(Km)        1.190.000

17. Hà Nội đi Đồng Nai. Đồng Nai đi Hà Nội.                                  1602(Km)        1.300.000

18. Hà Nội đi Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Hà Nội.                                  1676(Km)        1.350.000

III – HẢI PHÒNG ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI                 

1. Hải Phòng đi Nghệ An. Nghệ An đi Hải Phòng.                            360(Km)          290.000

2. Hải Phòng đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hải Phòng.                               412(Km)          370.000

3. Hải Phòng đi Sài Gòn. Sài Gòn đi Hải Phòng.                               1544(Km)        1.290.000

4- Hải Phòng đi Bình Dương. Bình Dương đi Hải Phòng.                1493(Km)        1.150.000

IV- HƯNG YÊN ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Hưng Yên đi Hà Nội. Hà Nội đi Hưng Yên.                                  63.1(Km)         100.000

2. Hưng Yên đi Thanh Hóa. Thanh Hóa đi Hưng Yên.                      128(Km)          195.000

3. Hưng Yên đi Nghệ An. Nghệ An đi Hưng Yên.                            267(Km)          220.000

4. Hưng Yên đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hưng Yên.                               319(Km)          260.000

5. Hưng Yên đi Lào Cai. Lào Cai đi Hưng Yên.                                336(Km)          330.000

6. Hưng Yên đi Yên Bái. Yên Bái đi Hưng Yên.                               211(Km)          290.000

7. Hưng Yên đi Lai Châu. Lai Châu đi Hưng Yên.                            546(Km)          590.000

8. Hưng Yên đi Sơn La. Sơn La đi Hưng Yên.                                  312(Km)          420.000

9. Hưng Yên đi Lạng Sơn. Lạng Sơn đi Hưng Yên.                          195(Km)          200.000

10. Hưng Yên đi Cao Bằng. Cao Bằng đi Hưng Yên.                       319(Km)          320.000

11. Hưng Yên đi Tuyên Quang. Tuyên Quang đi Hưn Yên.              203(Km)          200.000

12. Hưng Yên đi Bắc Cạn. Bắc Cạn đi Hưng Yên.                            202(Km)          210.000

13. Hưng Yên đi Phú Thọ. Phú Thọ đi Hưng Yên.                            152(Km)          150.000

14. Hưng Yên đi Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đi Hưng Yên.                     106(Km)          100.000

15. Hưng Yên đi Hải Phòng. Hải Phòng đi Hưng Yên                      74.2(Km)         90.000

16. Hưng Yên đi Quảng Ninh. Quảng Ninh đi Hưng Yên                 150(Km)          160.000

Ghi chú:

1- Đơn giá vận chuyển trên có hiệu lực từ ngày 01/08/2018. Hết hiệu lực khi thay đổi giá mới.

2- Bảng giá vận chuyển áp dụng cho hàng hóa có trọng tải 30 tấn trở lên, chưa bao gồm thuế.

3- Giá và chỉ tiêu thời gian áp dụng cho các địa điểm nhận hàng là trung tâm hành chính.

4- Đối với hàng hóa cần hạ tải, cước hạ tùy địa điểm, địa hình mà giá cước có khác nhau.

5- Hàng hóa cồng kềnh được quy đổi (Dài x Rộng x Cao)/2000.

6- Liên hệ : Mr. Dũng (Điện thoại: 0913 843 716) – E-Mail: vantaisatthep@gmail.com

                                                        Ngày 01/08/2018

                                       CÔNG TY TNHHVT MẠNH DŨNG 


Ảnh số 1Ảnh số 2Ảnh số 3Ảnh số 4Ảnh số 5Ảnh số 6Ảnh số 7Ảnh số 8Ảnh số 9Ảnh số 10

Các tin bạn đã xem